Съвет на потребителите за правата и участието на детето

Съвет на потребителите за правата и участието на детето

Тази година темата на традиционния вече за Цeнтър за обществена подкрепа - Пиротска, гр. София Съвет на потребителите е свързана с детските права и детското участие. Чрез участие в ролева игра и дискусия ще бъде предоставена възможност на децата във висок риск за изразяване на тяхното мнение по въпросите, свързани с техните права.

Като резултат очакваме повишаване на информираността по отношение на детските права и осмисляне на последиците от дадено поведение, запознаване с ролите на отделните институции, саморефлексия, развитие на емпатия, асертивно поведение.

На форума са поканени 15 младежи от 12-18г. , ползващи или ползвали услугите на ЦОП - Пиротска.

Дата и час и място  на провеждане на Съвета: 28.04.2017г. от 16.00ч. до 18.00ч., зала № 10  -  ЦОП „Пиротска”.