Супервизия в социалната работа- обучение на супервизори

 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Брой уч.ч. 126
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

Работа с недоброволни клиенти в социалните услуги.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Работа с недоброволни клиенти в социалните услуги.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Социална работа с деца, жертва на насилие

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Групова работа за деца в приемни семейства

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

Синдром на родителското отчуждение

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Оценка на семейство. Оценка на родителския капацитет.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Консултирането като метод в социалната работа

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Спешна психологична помощ/Кризисна интервенция

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

Обучение на обучители на кандидат-осиновители и приемни семейства

 • Брой модули 3
 • Брой дни 6
 • Брой уч.ч. 40
 • Документ Удостоверение

Супервизия в социалната работа - обучение на супервизори

 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Брой уч.ч. 128
 • Документ Сертификат

Синдром на родителското отчуждение

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16

Семейно групова конференция

 • Брой модули 1
 • Брой дни 1
 • Брой уч.ч. 8
 • Документ Сертификат

Обучение за работа с родители, жертви на насилие и упражняващи насилие

 • Брой модули 3
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 12
 • Документ Сертификат