Брошура: "Телесното наказание в България - иконографика"

Брошура:

Брошура: "Телесното наказание в България - иконографика"