Да спрем физическото насилие - Наръчник

Да спрем физическото насилие - Наръчник

Да спрем физическото насилие - Наръчник публикуван от Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children и Save the Children Sweden, 2010 (EN)

Автори


Global Initiative to End All Corporal Punishment  Save the Children Sweden
Global Initiative to End All Corporal Punishment Save the Children Sweden