Добри практики от Швеция

Добри практики от Швеция

Материалът представя добри практики в законодателството и социалната сфера в Швеция, насочени към ограничаване на случаите на телесно наказание над деца. 

Автори


Източник -  Интернет
Източник - Интернет