Етични правила за добри взаимоотношения между деца, учители и родители

Етични правила за добри взаимоотношения между деца, учители и родители

В етичния кодекс се засягат темите за доверието, доброто отношение, безрезервната обич и подкрепа към децата, сътрудничеството между родители и учители и други ценности. На достъпен за децата език, са разписани етични правила за добро отношение, които да се спазват в еднаква степен от всички – родители, учители и деца.

„Общи трябва да са правилата,

дето спазват ги децата.

Да не стане: вкъщи мама дава,

а в градината учителката забранява.”

 

Автори на правилата са деца, родители и учители от ЦДГ "Родина", гр. София. 

Автори на рисунките са децата от детската градина. 

Автори


Учители и родители от  ЦДГ
Учители и родители от ЦДГ "Родина", София