Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители - доклад

Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители - доклад

От 2013 – 2015 г. ИСДП е партньор по проект „Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители – чрез интензивни програми за приемна грижа и услуги в общността”, съвместно с Британската асоциация за осиновяване и отглеждане на деца (British Association for Adoption and Fostering), програма „Дафне”, финансиран от Европейската комисия.

Приложеният доклад представя анализ на правосъдната система по отношение на задържане на непълнолетни правонарушите, както и регулаторната рамка за настаняване на дете в приемно семейство.