ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕ” - 1 етап

ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕ” - 1 етап

ДАННИ

ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕ”

 

Настоящите данни са резултат от първи етап на изследване по Проект „Ключ към бъдеще”. Проучването е направено през месеците август-септември.

ЦЕЛИТЕ на изследването са следните:

Да проучи и анализира гледната точка на участниците в прилагане на групови програми по проект „Ключ към бъдеще” , относно съдържанието и организацията на програмите и тяхната ефективност, релевантна към постигане целите на проекта.

Да оцени и валидира програмите за работа с деца и родители като добри практики за подкрепа на децата в алтернативна грижа и за реализиране на техните права.

В проучването са обхванати участници в проекта в градовете Шумен и Стара Загора