КАК И КОГА ДА ГОВОРИМ С ДЕТЕТО ЗА РИСКА ОТ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ? СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 2018

КАК И КОГА ДА ГОВОРИМ С ДЕТЕТО ЗА РИСКА ОТ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ? СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 2018

КАК И КОГА ДА ГОВОРИМ С ДЕТЕТО ЗА РИСКА ОТ

СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ?

ОСНОВНИ ИЗВОДИ СЛЕД ДВЕ ВЪЛНИ НА

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 5 И 11 ГОДИНИ

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип