Когато детето е свидетел – публикация в помощ на родители

Когато детето е свидетел – публикация в помощ на родители

Свидетелите се явяват в съда, за да предоставят информация за минали събития, в които са участвали лично или са чули за тях от другиго. Някои деца възприемат добре ролята на свидетели, за други обаче отиването в съда се оказва сериозно и стресиращо преживяване. Понякога децата, които отиват в съда мислят, че са направили нещо лошо или нередно. В такъв момент подкрепата на близък човек е изключително важна.

В тази книжка ще намерите съвети как да помогнете на детето си да се почувства по-сигурно, когато трябва да дава свидетелски показания. Ще намерите и препоръки това как да се справите със собствените си притеснения. Информацията за правата на родителя  в хода на наказателното производство ще Ви позволи да защитите по-добре интересите си.

Детето трябва да разкаже за случилото се със свои думи. Не трябва да го карате да учи готови фрази или да му внушавате собствените си представи. Акo по време на даване на показанията се създава впечатление, че детето е „наизустило” определени изрази, може да  се стигне до прекратяване на делото, защото показанията му няма да звучат достоверно.

 

Може да поръчате тази публикация безплатно на хартиен носител на e-mail: sapi@sapibg.org.
Пощенските разходи са за сметка на получателя.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип
Фондация
Фондация "Ничии деца"