Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието

Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието

Целта на тази книга е да подпомогне  социалната работа с деца, жертви или свидетели на насилие, като се базира на:

  • мултиинституционален и мултидисциплинарен подход и взаимодействие между всички институции, които се включват
  • при насилие над деца: полиция, социални служби, прокуратура, съд, здравни служби и др.;
  • оценка на нуждите на детето (и неговото семейство), която да постави интереса на детето на първо място;
  • предоставяне интегрирани (правно-социални, социално-правни, социално-здравни, здравно-правни) услуги.

Книгата (на хартия или в електронен вариант) се предоставя по заявка. За повече информация - офис на Институт по социални дейности и практики. 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип