Насоки за изграждане на програма за наставничество

Насоки за изграждане на програма за наставничество

Насоки за изграждане на програма за наставничество в алтернативна грижа

Съдържание
Част I
Обща информация относно програмата за наставничество
1. Що е наставничество?
2. Защо програма за наставничество?
3. Съществуват ли рискове при реализирането на програма за
наставничество? 
4. Какви са характеристиките на добрата програма за наставничество,насочена към настанени в системата за алтернативна грижа младежи?
5. Елементи на една безопасна и ефективна програма за наставничество
5.1. Проектиране и планиране на програмата
5.2. Управление на програмата
5.3. Дейности по програмата
Част II
Дейности по програмата
1. План за набиране на кандидати
2. Пресяване на кандидатите
3. Ориентиране на наставници и наставлявани (приемни родители и възпитатели - при необходимост)
4. Обучение на наставниците
4.1. Роля на наставника
4.2. Етапи във връзката наставник - наставляван
4.3. Поставяне на граници
4.4. Умения за общуване
4.5. Съобщаване за проблем
5. Сформиране на двойките наставник - наставляван
6. Надзор
7. Оценка
8. Дистанционно наставничество – наставничество онлайн или по телефона
Използвана литература
Приложение