Изследване на неправителствената организация Промундо проучва браковете сред деца и юноши в Бразилия

Изследване на неправителствената организация Промундо проучва браковете сред деца и юноши в Бразилия

Темата за ранните бракове в Бразилия не е глобално дискутирана, въпреки че страната се нарежда на четвърто място в света по брой бракове сред деца и юноши. Повечето международни дейности и дискусии относно браковете сред децата и юношите са насочени към държавите в Южна Азия и държавите на юг от пустинята Сахара в Африка. В Латинска Америка и Карибския регион изследователи и защитници отдавна проучват бременността сред юношите. Но едва наскоро се започнаха критични дебати относно браковете с непълнолетни, които биха могли да възникнат в следствие от бременност  в ранна възраст или да доведат впоследствие до нея.

Неосведомеността на широката общественост относно практиката за ранни бракове е в ярък контраст с широкото им разпространение в региона (29%), като най- разпространени са в Бразилия (36%), Доминиканската Република (41%), Никарагуа (41%) и Ходурас (34 %).

Бразилия е страната, в която има най-много момичета от региона, встъпили в ранен брак; нарежда се и на четвърто място в света с 88 хиляди момичета и момчета, на възраст между 10 и 14 години, в съюзи „по взаимно съгласие” (неформални), граждански и/или религиозни съюзи.

Какво стои зад тези числа? Какви са мотивацията и последствията от тези съюзи, включващи непълнолетни. С цел по-доброто разбиране на ранните бракове и да допринесе с програми и политики, основани на наблюдения, организацията Промундо проведе изследване, което проучва нагласите и практиките сред децата и юношите в брак в Пара и Мараняо - двата щата в Бразилия, където ранният брак е най- широко разпространен.