Педиатрични медико-правни звена: опитът на La Voix de l’Enfant във Франция

Педиатрични медико-правни звена: опитът на La Voix de l’Enfant във Франция

Настоящите материали представят практиката за щадящо изслушване на деца във Франция в т.нар. Педиатрични медико-правни звена (Unités d’Accueil Médico-Judiciaire Pédiatriques). Специализираните помещения за подготовка и провеждане на разпит на детето се намират в болниците, което позволява предоставянето на интегрирана подкрепа на детето и неговото семейство още при първия контакт със системата. Презентациите са изготвени от френската федерация на асоциации “La Voix de l’Enfant” (Гласът на детето), която подкрепя изграждането и функционирането на 50 такива стаи, сред които две в Румъния и една в Русия.