Правосъдието, приятел на детето - презентация

Правосъдието, приятел на детето - презентация
 
Материалът съдържа презентация с информация за Конвенцията за правата на детето на ООН, мерките за защита, които предлага Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година, както и Законa за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

 

 
 

 

Автори


Мариана Шотева
Мариана Шотева