Програма за позитивно родителстване, наръчник за обучители

Програма за позитивно родителстване, наръчник за обучители

Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи обучението на родители, което е базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси.

Разработена е като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване на Томас Гордан. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето, без употреба на насилие като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии. Целта й е да повиши уменията на родителите да бъдат родители като придобият познания и умения за позитивно родителстване.

Тъй като програмата е предназначена за обучение на възрастни, т.е. родители, то тя е разработена изцяло върху парадигмата за обучение на възрастни. Основните подходи и методи за обучение на родителите са т.нар. методи за активно учене. В програмата се използват казуси, ролеви игри, дискусионни групи, презентации и др. Състои се от 12 сесии. Предвидена е да се реализира в рамките на 3 месеца при честота един път в седмицата.

Обучение по програмата обучители водят групи за родители в Шумен и София.

Можете да заявите обучение и към Центъра за професионално обучение на ИСДП на е-mail: sapi@sapibg.org

Програмата беше издадена през 2011 в рамкиет на проект Резилианс без граници, изпълняван от ИСДП и финансиран от Фондация ОУК

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип