Програма за превенция на рисково поведение на юноши

Програма за превенция на рисково поведение на юноши

Програмата е насочена към повишаване чувствителността на тийнейджърите към теми, свързани с рисковите контакти, които те биха могли да създадат в тази възраст, както и да предостави информация относно ангажирането им в рискови сексуални отношения. Участниците ще се запознаят с механизмите, които карат младите хора да вземат участие в такива отношения и както и с евентуални негативни последици от необмислени решения. Ще разберат как да правят разумни избори и къде да търсят помощ, ако се намират в затруднена ситуация.

Тренинговата програма е подходяща за ученици във възрастова група 12-18годишна възраст.

Методи: представяне на теоретична информация, видеоматериали, работа в малки групи, брейнсторминг, презентация, дискусия

 

Съдържание:

Програмата се състои от 4 уъркшоп сценарии (продължителност от 45 до 60 мин.), разработени за обучители/фасилитатори. За всеки уършоп са предвидени по 2 видеа, интерпретиращи лични истории от гледната точка на момиче/момче. Уъркшоп сценариите могат да бъдат свалени от линка в края на публикацията, който съдържа и инструкции за сваляне на видеата от youtube. 

Теми:

 

Доказателство за любов

   

Тренингът  се състои от лекция на тема рискови сексуални поведения сред младите хора и дискусия със тийнейджъри относно причините и последствията от ангажирането в необмислени сексуални контакти. Дискутират се евентуалните негативни ефекти от необмислени сексуални контакти.

 

Изпращане на снимки и видеа със сексуален характер (sexting)

   

Целта на тренинга е да информира участниците относно тип рискови сексуални отношения известен под наименованието“sexting” (изпращане на снимки и видеа със сексуален характер). Участниците ще научат за потенциалните негативни последствия от създаването, изпращането, публикуването и коментирането на материали със сексуален оттенък в интернет. Ще се научат също така как да вземат добре обмислени решения и къде да потърсят помощ в трудни ситуации.

 

Спонсориране

   

Целта на тренинга е да информира участниците относно тип рискови сексуални отношения известен под наименованието "спонсориране" (“sponsoring”). Участниците ще научат причините, които карат тийнейджърите да участват в такива отношения и опциите за получаване на помощ в случай, че млади хора се намират в ситуация, в които влизат в интимни отношения и в размяна на получаване на подаръци и пари.

 

Трафик на деца с цел сексуална или трудова екплоатация

   

Тренингът ще представи разнообразни механизми, които се употребяват от хора замесени в трафик на деца с цел комерсиална експлоатация.Участниците ще научат как да се предпазват от манипулация и какви са възможностите за получаване на помощ в случай на тийнейджъри в риск от трафик на хора или комерсиална сексуална експлоатация.