Резилиансът – как да го прилагаме

Резилиансът  – как да го прилагаме

 

„И как трябва да насърчаваме резилианса? Как да помогнем на децата да пораснат, да се превърнат в щастливи, продуктивни членове не своите общности и да живеят така, че да осъществят потенциала си и да умеят да издържат неизбежните удари, които животът нанася?

Как да дадем сила и власт на децата да поемат отговорност за своя живот на възрастни и да не се опитват да забравят сериозните събития, ако такива има, като например насилие, война, изнасилване (които така или иначе е невъзможно да бъдат забравени), а да съумеят да живеят с тях и пак да продължават да израстват-през, да се развиват, да се справят добре и реализират личния си потенциал.”

Шърли Фозард, консултант, ICCB/BICE; 2005 г.
Практическо ръководство за насърчаване на резилианс

Сборникът се създаде в резултат от желанието на екипа на Резилианс Ресурсен Център да подкрепи всички онези, които се опитват да намерят отговор на въпросите, свързани с практическото приложение на подхода Резилианс.


Можете да поръчате тази публикация безплатно в електронен вариант на e-mail: sapi@sapibg.org.

Програмата се раздава и след проведено обучение за обучители от експерти на ИСДП. Можете да заявите обучение към Центъра за професионално обучение на ИСДП на е-mail: sapi@sapibg.org

Този сборник се издаде в рамките на проект „Резилианс без граници”, реализиран от сдружение ИСДП, с финансовата подкрепа на Фондация Оук

Материалите са предоставени от консултанитите по проекта и практици:
Проф. Нели Петрова-Димитрова
Диана Русева
Д-р Надя Стойкова
Социални работници от КСУДС Пазарджик и КСУДС Шумен

Изказваме благодарност на Фондация Оук, която ни предостави статията на Андрю Райт: „Закрила на детето. Когато общностите се грижат за децата”
Издава:

Сдружение Институт по социални дейности и практики
София, 2010

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип