Ръководство за експерти, които участват и провеждат разпити на деца, жертви и свидетели на престъпления

Ръководство за експерти, които участват и провеждат разпити на деца, жертви и свидетели на престъпления

Ръководството има за цел да подпомогне професионалистите, които работят с деца, жертви и свидетели на престъпления, и особено тяхната дейност, свързана с провеждането на разпити или изслушвания на децата, участници в правни процедури. То се стреми да отговори на въпроси, повдигнати от практиката на мобилните екипи за разпити на деца, която екипът на Институт по социални дейности и практики вече повече от 7 години се опитва да подобрява и развива, като въвежда и промотира прилагането на приветливото към децата правосъдие или както още се нарича – правосъдие, адаптирано към потребностите на детето. Признавайки, че детето е свидетел с особени потребности, настоящото ръководство съдържа актуална информация и материали, които допринасят за подобряване на съществуващата у нас практика за разпити на деца, която трябва да се базира на зачитане на най-добрия интерес на детето и да се съобрази с принципите на т.нар. щадящо правосъдие.

Издадено е в рамките на проект „Пакет от интегративни услуги за гарантиране правата на деца, участници в правни процедури”, с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип