Как се провеждат разпити на деца, ръководство

Как се провеждат разпити на деца, ръководство

„Как се провеждат разпити на деца” e ръководство за експерти, които участват в разпити на малолетни свидетели.

Ръководството е издадено в рамките на проекта „Детето – свидетел със специални потребности”, финансиран от ЕК, реализира се от ИСДП в партньорство с фондация „Ничии деца” – Полша. В ръководството са качени материали, които да помогнат на експертите, които разпитват деца за целите на правосъдието, както и проект на Стандарти за разпит на деца, разработен от експертна група към ИСДП. 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип
Фондация
Фондация "Ничии деца"