СЪДЕБНО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, Maria Keller-Hamela, Fundacja Dzieci Niczyje

СЪДЕБНО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, Maria Keller-Hamela, Fundacja Dzieci Niczyje

 

СЪДЕБНО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ - Maria Keller-Hamela, Fundacja Dzieci Niczyje, Презентация

Автори


Фондация
Фондация "Ничии деца"