Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики

Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики

Сборникът включва материали, разработени от Институт по социални дейности и практики и партньори в проект «Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики», които имат за цел да повишат информираността сред професионалистите у нас за случващото се в областта на правосъдието за деца в европейски страни като Италия, Северна Ирландия, Франция, Испания.

За нас проучването на практиките послужи за разработване на Модел за работа с деца в конфликт със закона, който пилотираме в София и в Шумен и който също бихме искали да представим на вашето внимание, заедно с методически материали в подкрепа на реализирането му.

В сборника сме включили и доклад от проведено изследване на деца, настанени в СПИ по заявка на УНИЦЕФ България, който още веднъж показва необходимостта от реформа. Гласът на самите деца, който чуваме чрез откъсите от интервютата с тях, проведени в рамките на специализирана индивидуална оценка, още веднъж ще покаже, че това са деца във висок социален риск, които вместо помощ и подкрепа получават затваряне, маскирано като възпитание.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип