Специализирани програми за деца в конфликт със закона

Специализирани програми за деца в конфликт със закона

Този сборник предлага специализирани програми за работа с деца в конфликт със закона. Те могат да бъдет полезни, след индвидуална оценка на нуждите, ресурсите и риска при деца в конфликт със закона. Разработени са изключително подробно, но по-добрият подход би бил да се прилагат от специалисти, преминали обучение за тях. Могат да се прилагат индвидуално и в група.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип