Участие на деца в правни процедури, наръчник в помощ на разботещите в системата за закрила на детето и в системата на наказателното правосъдие

Участие на деца в правни процедури, наръчник в помощ на разботещите в системата за закрила на детето и в системата на наказателното правосъдие

Участие на деца в правни процедури – наръчник в помощ на разботещите в системата за закрила на детето и в системата на наказателното правосъдие

Може да поръчате тази публикация безплатно на хартиен носител или в електронен вариант на e-mail:  sapi@sapibg.org.
Пощенските разходи са за сметка на получателя.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип