Важният си ти! Наръчник за деца, участници в правни процедури

Важният си ти! Наръчник за деца, участници в правни процедури

В съвременния свят деца на различна възраст стават жертва на злоупотреба и насилие или свидетели на престъпления. Всяко дете, изпаднало в подобна ситуация, се чувства притеснено, уплашено, объркано и в главата му напират различни въпроси, на които няма отговор. 

Тази книжка дава информация, която смятаме, че е полезна в този труден за детето момент. 

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип