"Встъпителен доклад, в областта на насилието" и "Доклад от проведено национално представително"

Министерството на труда и социалната политика публикува "Встъпителен доклад, в областта на насилието" и "Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България"", в които ИСДП участва като част от обединение „Политики срещу насилието“