Становище на ИСДП: Защо детето трябва да бъде разпитвано в условията предложени за промяна в НПК

Становище на ИСДП: Защо детето трябва да бъде разпитвано в условията предложени за промяна в НПК

Защо детето трябва да бъде разпитвано в условията предложени за промяна в НПК – становище на Институт по социални дейности и практики за наложителни промени в НПК, 2009 година