Кампания

Кампания "Добър родител, добър старт"

Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Дом без насилие за всяко дете”, финансиран по програма Дафне на ЕК и проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК.  

Към кого е насочена кампанията: Родители; Професионалисти, работещи с деца /учители, педагози, психолози и др./.

Цели: повишаване на обществената чувствителност към негативните последици от телесното наказание; повишаване информираността на родители на малки деца за негативните последици от телесното наказание; предоставяне на информация за методи за справяне с агресивността при децата.

Материали за кампанията: Телевизионен и радио клип с послание: Малките деца са деликатни и крехки и лесно могат да бъдат наранени.  Информационни стикери, плакати и информационни дипляни, насочващи вниманието към темата.         

Какво направихме през 2012г. ?

Предоставяне на международно обучение на 11 обучители от екипа на ИСДП за работа с родители. Провеждане на ателиета за родители на малки деца  в градовете София и Шумен. 4 обучения за професионалисти, работещи с малки деца, в градовете София, Шумен, Видин и Перник. Разпространение на наръчници за родители и професионалисти в градовете София, Шумен, Видин и Перник. Какво ни предстои?

ИСДП ще продължи реализирането на ателиета за родители и в други градове в България, като по този начин постигне превенция на употрбата на насилие към най-малките деца на национално ниво. Обучените специалисти ще продължат усилено работата си по повишаване професионалния капацитет на работещите с малки деца и по повишаване чувствителността на обществото за негативниет последици от употреба на телесно наказание.  Кампанията е проведена за първи път през 2009 година от фондация "Ничии деца" (Варшава,Полша). Телеизионният клип е създаден от рекламна агенция ДДБ Варшава. Специално благодарим за оказаната подкрепа от ДДБ България при адаптацията на материалите по кампанията. Наръчник в помощ на родители "Да израснем заедно" Експертиза "Превенция на телесното наказание за най-малките деца в България"

Файлове

Плакат 436.62 KB
Стикер 206.18 KB