Насилието оставя следи за цял живот

Насилието оставя следи за цял живот

В контекста на дългогодишните ни целенасочени усилия за закрила на децата, жертви на насилие Институт по социални дейности и практики, с подкрепата на Община Видин, реализира информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”.
Целта на кампанията е да повиши чувствителността на широката общественост по проблема домашно насилие и да даде информация как и къде може да се получи помощ в случаи на насилие. Тя се реализира в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-268/03.12.2012г. с Министерство на правосъдието.