Зона ЗаКрила - Монтана и Шумен

Зона ЗаКрила - Монтана и Шумен

Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила предоставя цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства - от медицински преглед, през психологическа подкрепа, до представителство при участие на децата в съдебни и административни процедури. 

Зона заКрила работи с всички форми и случаи на насилие над деца и техните семейства, като обхваща както деца жертви на насилие, извършено в миналото, така и случаи на актуално насилие. Центърът работи и с деца, които са свидетели на домашно насилие и подкрепя родителя-жертва на насилие в процеса на спиране на насилието и възстановяването му, така че да съумее да бъде отново пълноценен родител. Зона заКрила предлага и правно придружаване на пострадалия родител, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Центърът предоставя защитено и удобно пространство за среща с професионалистите, които оказват подкрепа, което намалява чувството на страх и тревожност в детето и прави по-пълноценно включването му в процеса на планиране и последваща работа за възстановяване от травмата. 

Сигнал за насилие над дете може да бъде подаден в Зона заКрила под всякаква форма, устно или писмено, чрез телефонно обаждане или по електронен път, от организация или от частно лице. Подкрепата и застъпничеството за децата и техните семейства е по време на целия процес - от започване на работата по случай и разследването до приключване на съдебния процес и възстановяване на детето жертва и неговото семейство. 

Зона заКрила  стартира в Монтана през октомври 2015 година, като първа от общо три за страната. Като социална услуга тя се предоставя от Институт по социални дейности и практики - в областите Монтана и Шумен и фондация „Асоциация „Анимус“ в София. Пилотното въвеждане на услугата се извършва в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, общинските администрации на Монтана, Столична община и Шумен, Сдружение ”Институт по социални дейности и практики“ и фондация „Асоциация „Анимус“. Финансирането на дейностите се осигурява от дарителски фонд на УНИЦЕФ и bTV. 

Зона заКрила в Шумен се намира в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. 

Галерия