15 ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ШУМЕН - ЮБИЛЕЕН ДОКЛАД

15 ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ШУМЕН - ЮБИЛЕЕН ДОКЛАД

15 ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ШУМЕН

ЮБИЛЕЕН ДОКЛАД

Петнадесет години следваме мисията си да бъдем полезни на хората, които се нуждаят от подкрепа за да се справят с житейски трудности, да сме до тях, с тях, търсейки достатъчно добри отговори за добруване на децата и техните семейства, основани на техните права, на принципите на равенство, солидарност и социална справедливост . Петнадесет години следваме и мисията за професионализиране социалната работа с деца и семейства, за развитие на познанията, които да са ни опора на уменията в работата, за издигане на статута на социалния работник, на помагащия специалист.
Нашите приоритети през последните години:

  • Превенция на раздялата на децата и техните семейства
  • Гъвкавост и отвореност на услугите към нуждите на потребителите, в зависимост от индвидуалната им оценка, стимулиране участието на хората при подобряване качеството на услугите в КСУДС
  • Гарантиране достъпа до услугите на комплекса и посредством мобилност и интегриран подход
  • Постигане на промяна в живота на хората, дошли при нас, чрез осмисляне и разбиране на природата на трудностите, откриване и мобилизиране на своите възможности за справяне, откриване на на смисъла и значението на това, което правим заедно с клиента за самия клиент
  • Задълбочване на концептуализирането на работата, осмислянето и връзката между теория и практика, мястото на специалиста, избора на подход и техника за работа по конкретния случай.

Пълния текст на доклада може да прочетете в прикачения файл