„Братя и сестри: клинична, антропологична и психотерапевтична работа” - обучение с Ортодокси Солломон

„Братя и сестри: клинична, антропологична и психотерапевтична работа” - обучение с Ортодокси Солломон

В началото на април експерти на ИСДП от цялата страна участваха в обучение „Братя и сестри: клинична, антропологична и психотерапевтична работа” с водещ Ортодокси Соломон. 
Ортодокси Соломон е клиничен психолог, психоаналитик и фамилен терапевт, използва системен подход, а от известно време го и преподава. От 2006 година специализира етнопсихология, за да работи с емигранти„ Аз съм емигрант, гъркиня във Франция и считам за свой дълг да подкрепя други емигранти в адаптацията им в новата обстановка, в която попадат.” - каза тя и сподели, че обича да работи с гръцки митове и легенди и да използва препратки към психогенеалогията. 
Тя се обърна към служителите на ИСДП с думите „За мен е чест да съм тук, защото познавам финеса, с който работите.” Своите наблюдения тя обясни с факта, че това не е първото обучение с ИСДП, което прави.
Обучението беше концентрирано около темата за работа със сиблинги в различен контекст - връзка между братя и сестри - предизвикателства и задачи, братя и сестри в приемна грижа, братя и сестри с психични разстройства, психотерапевтична работа с братя и сестри. 
Бяха направени и супервизии на случаи от практиката на психолозите и социалните работници в центровете на ИСДП.