Център за обществена подкрепа - Пиротска търси психолог

Център за обществена подкрепа - Пиротска търси психолог

Център за обществена подкрепа – София (ул. „Пиротска 175”), управляван от Институт по социални дейности и практики, търси кандидати за длъжността „психолог“.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование със специалност психология – степен магистър (задължително е кандидатите да имат завършена бакалавърска степен по психология)
• Да притежава компютърна грамотност и умения;
• Професионален опит в работата с деца и семейства е предимство;
• Да притежава умения за работа в екип;
• Предимство са уменията за индивидуална и групова работа с деца и/или възрастни;

Очакваме кандидатите да изпратят професионална автобиография и мотивационно писмо до 31.01.2018г. на cop@sapibg.org

За допълнителна информация: Биляна Койчева - директор, тел. : 02 920 42 38