ДАЗД посети ЦОП-Надежда

ДАЗД посети ЦОП-Надежда

На 13.03.2018 г.Председателят на ДАЗД, Елеонора Лилова, посети Центъра за обществена подкрепа – Надежда, гр. София. На срещата Янита Петрова заедно с колегите си представиха дейностите на Центъра, както и услугите за деца и родители.

Екипът изрази надежда за едно по-ефективно взаимодействие под ръководството на ДАЗД за постигане на работещи политики в най-добрия интерес на децата в България.