Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?

Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?

Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират публична дискусия на тема: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?

 

Кога и къде?

23 март 2016 год., 14 ч.

София, хотел „Даунтаун”, бул. „Васил Левски” №27 А

Аудитория:

За участие в дискусията са поканени представители на Министерство на Правосъдието, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, неправителствени организации и водещи национални експерти, които работят  по темата.

Вход:

Свободен, за предварителна регистрация и информация: Гергана Кирилова, Експерт Програми и проекти и организационна дейност, Институт по социални дейности и практики

 

Публичната дискусия ще бъде предшествана от Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода.