Дискусия и симулативна игра с ученици в Зона Закрила - Шумен

Дискусия и симулативна игра с ученици в Зона Закрила - Шумен

По повод годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето и Международния ден за борба срещу насилието над деца в Шумен поканиха децата от клуб "Дебати" при ПМГ "Нанчо Попович" на дискусия. Срещата бе организирана от екипа на Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила" Шумен. Посетителите участваха и в традиционната симулативна игра в специализираното помещение за изслушване на деца, жертви на престъпления - "синя стая". Всеки един получи информационни материали за Центъра и как да разпознаем насилието над деца.