Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП

Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП

Агенцията на Европейския съюз за основните права (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) споменава приноса на Институт по социални дейности и практики за въвеждането на „сините стаи” като място за изслушване на деца-жертви на престъпления в доклада си на тема: "Приятелско към детето правосъдие: перспективите и опитът на деца, въвлечени в съдебни производства като жертви, свидетели или страни в девет страни, членки на ЕС“

"Част от разпитите на деца в България се провеждат в т.нар. "сини стаи", въпреки че засега това се случва по-рядко, отколкото в Полша, защото все още не е стандартна практика.  "Сините стаи" съществуват в седем големи и три малки града в България. Институт по социални дейности и практики (ИСДП) участва в откриването на "сините стаи" за изслушване, подобни на тези в Полша, в които има детски мебели, цветни стени, играчки, пособия за рисуване и детски книжки. Тези стаи невинаги се намират в съда, а по-често в местата, където ИСДП развива интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства. Ето какво споделя едно 13-годишно момиче от България, претърпяло сексуално насилие, чийто разпит е проведен в "синя стая":

"Беше много хубаво. Една мечтана стая [...] Като детска стая е [...] Да, имаше играчки. [...] Чувствах се много добре. "

"Само част от децата в България, които са били предварително подготвени от психолози за изслушване в "сините стаи", оценяват получената информация като полезна. В тези случаи децата обясняват, че психологът ги е посетил у дома и им е обяснил правата им по време на изслушванията, както и вида на въпросите, които ще им бъдат зададени. Една малка група деца, които също са получили предварителна инфромация за изслушването, са били подготвени от социалните работници от ИСДП с помощта на информационни материали. ИСДП е първата организация, която управлява "сините стаи" и заедно с местните общини или местни НПО-та разпространява услугата "синя стая" в цялата страна.”, пише в доклада.

Докладът на Агенцията на Европейския съюз за основните права обхваща два основни елемента: перспективите на професионалисти и перспективите на децата с наказателни и граждански производства. Първата фаза се фокусира върху гледните точки на различни специалисти, които си взаимодействат с деца в съдебни производства: съдии, прокурори, адвокати, съдебни служители, психолози, социални работници, преводачи и полицаи, на базата на интервюта с 570 професионалисти, а настоящото изследване, проведено през 2014 г, разглежда перспективите на децата и се базира на интервюта с 392 деца (включително консултации по време на подготвителната фаза). Интервюираните деца са участвали в съдебното производство, като свидетели в бракоразводни и граждански дела като свидетели или жертви на престъпления в наказателното производство.

Целия доклад можете да прочетете тук:

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view