Екип на ИСДП се включи в международна конференция за превенция на насилието

Екип на ИСДП се включи в международна конференция за превенция на насилието

Екип на ИСДП се включи в международна конференция за превенция на насилието в Марибор, Словения.

В рамките на конференцията Борислава Гицова, Програмен директор - програма „Обща превенция на насилието” в ИСДП води лекция на тема „Развиване на професионални общности в училище, чрез прилагане на резилианс подход.

В рамките на проект „Усилване на силните страни на детето за превенция на насилието”, който има за цел изграждане на сигурна и позитивна среда в училище се проведе надграждащо обучение за прилагане на ресторативни практики  за разрешаване на конфликти и подобряване на взаимоотношениятав училище.  Прилагането на възстановителни (ресторативни) практики развива връзките между съучениците, повишава чувството за принадлежност, намалява агресията и тормозът и същевременно развива  техните емоционалните и социални умения. Водещ на обучението е д-р Белинда Хопкинс,  директор на " Transforming Conflict." и пионер в приложението на възстановителните практики в училищните среди във Великобритания. Проектът се осъществява в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания). Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.