Етнокултурен и мултикултурен подход в пробационната работа

Етнокултурен и мултикултурен подход в пробационната  работа

Това бе темата на двудневно обучение, което трябваше да надгради уменията на служители от системата на ОС „Изпълнение на наказанията” за работа с клиенти с различен етнически произход и културен бекграуд и най-вече да ги подкрепи с практически техники при работата им с осъдени от ромска общност.

 Акцентът в обучението беше поставен върху използването на вътрешните ресурси на общността при работата с извършители и ролята им при решаването на казуси. Практически ориентирано, обучението разгледа теориите за взаимодействие и работа в мрежа  през конкретни случаи от практиката на участниците.

Галерия