Финална конференция за индивидуалана оценка в наказателните производства по проект ФОКУС

Финална конференция за индивидуалана оценка в наказателните производства по проект ФОКУС

ИСДП, заедно с Terre des hommes и нейните партньори се радват да ви поканят на заключителната международна конференция на проекта: ФОКУС върху моите нужди – Съвместна работа за деца в наказателните производства (FOCUS), 10 март 2022 г. (15:00 – 19:00 ч).

 

Конференцията „ FOCUS“ ​​е уникална възможност да научите повече за практиките и процесите за индивидуална оценка на нуждите и обстоятелствата на децата в наказателното производство. Ще споделим с аудиторията констатациите от нашите национални прегледи в пет европейски държави, нови практически инструменти и ресурси по отношение на индивидуалните оценки като: стандартите на FOCUS, практики и препоръки за това как да се подобрят процесите на индивидуално оценяване на национално ниво и как да се гарантира устойчивост. Ще дедем старт и на нашата техническа платформа, както и на курс за електронно обучение, ценни инструменти за обучение за всеки професионалист, работещ с деца в контакт със закона.

Докато споделяме наученото през тези две години, ние също бихме искали да се поучим от вас и вашия опит.

Ще бъдете поканени да дадете своя принос за формулиране на препоръки, да общувате с деца, млади хора и професионалисти по отношение на индивидуалните оценки на нуждите и обстоятелствата на децата в наказателно-процесуалните практики с и за деца.

Въз основа на резултатите от проект „FOCUS“, бихме искали да се присъедините към колективните усилия за преодоляване на пропастта между заинтересованите страни – органи по закрила на детето и да работим съвместно върху общи стандарти за индивидуална оценка за деца в наказателни производства във всички държави-членки на ЕС.

Ще получите окончателния дневен ред и връзка за регистрация, когато събитието наближи.

Събитието ще се проведе на английски език, със симултанен превод на гръцки, румънски, сръбски, холандски и български.

Тази заключителна международна конференция се организира от Terre des hommes Унгария, в партньорство с Child Circle, в Белгия, Център за права на детето в Сърбия, Defense for Children, Нидерландия, Институт за социални дейности и практики, в България, Terre des hommes Румъния и Terre des hommes Hellas. «ФОКУС върху моите нужди: съвместната работа за деца в наказателни производства» е съфинансирана от Програма  «Права, равенство и гражданство» на Европейския съюз (2014-2020)