Годишна среща на ИСДП в Арбанаси

Годишна среща на ИСДП в Арбанаси

На 25-27.04.2018г. се проведе годишната среща на всички екипи на ИСДП в Арбанаси. Форумът бе открит от проф. Нели Петров – председател на УС на ИСДП и Даринка Янкова – изпълнителен директор и продължи с представяне на приоритетите, екипите по услуги и работа по двойки.

През втория ден се проведоха обучения за експерти и специалисти, а колегите от различните екипи дадоха обратна връзка, поставяйки акцент върху работа с травмата, последвана от работа по случай през подхода Резилианс.

На срещата присъстваха екипите от Зона Закрила - Шумен, КСУДС - Стара Загора, КСУДС - Видин, Зона Закрила - Монтана и Центровете за обществена подкрепа – Пиротска и Надежда.

Галерия