Информация от центровете на ИСДП

Информация от центровете на ИСДП

Център за обществена подкрепа София

Центровете за обществена подкрепа "Славейков" и "Надежда" в София управлявани от ИСДП  са на разположение за предоставяне кризисни интервенции за нуждаещи се родители и деца.

Работата по текущите случаи се осъществява дистанционно. Обажданията често са свързани с извънредното положение и корона вируса. Социалните работници информират хората по въпросите, които ги вълнуват или ги насочват към компетентни източници, включително по повод дистанционно обучение.

Професионалистите от центровете имат готовност да  подкрепят децата и служителите от Центрове за настаняване от семеен тип.

Предстои старта на онлайн групи за родители свързани с позитивното родителство и ненасилствено възпитание. Обучението на кандидат-осиновители, което предстои, също ще се осъществи онлайн.

КСУДС  ШУМЕН

Специалистите от Комплекс за социални услуги а деца и семейства -Шумен продължават да търсят нови начини за оказване на подкрепа на деца и родители. Усилията на специалистите са насочени към оказване на навременна подкрепа в нов формат, в който родителите и децата участват директно във всички процеси на реализираната подкрепа. Осигурена е дистанционна връзка между ключовия специалист, децата и родителите за продължаване на индивидуалната подкрепа.

За децата ползващи услуга ЦРДУ е създадена група за споделяне и взаимопомощ онлайн. В групата са включени децата  и родителите. Специалистите проследяват спазването на  установения режим и здравословното състояние на децата. 

Предложена е подкрепа свързана с различните платформи за обучение, които се предлагат и които са приети от различните училища, както и психологическа подкрепа свързана с кризисната ситуация и овладяване на тревожност поради изолацията.

Експертите от комплекса подготвят тренинг, който да подпомага промяната на фокуса и активност в решаването на проблеми.

Ключовите специалисти са провели  телефонни разговори с всички деца и с техните родители за предоговаряне на работата във връзка с извънредната ситуация. Специалистите  първоначално се информират  за преживяванията свързани с обстановката и как тя се отразява на взаимоотношенията с близките.

Родителите и децата са насочвани към гледане на тематични филми или книги, както и до сайтове, които предлагат различни образователни занимания.

Услугата „Звено майка и бебе” не е прекратявала работа и там 24 часа специалистите  работят по изготвени дневни планове за подкрепа в извънредна ситуация с клиентите.

При случаите, които изискват интензивна работа са планирани разговори през ден, както и възможност да се обаждат при промяна на обстоятелствата или възникнала нужда.

КСУДС Видин

Във връзка с извънредното положение в страната Комплекс за социални услуги а деца и семейства - Видин работи при засилени противоепидемични мерки. Проведени са телефонни разговори с клиентите с цел информиране за възможността от онлайн консултиране. Оказана  е индивидуална подкрепа, свързана с извънредното положение и споделяне на преживяванията им, в резултат на изолацията, 24-часовите услуги работят, оказва се интензивна подкрепа на потребителите.

Планиран е контакт с ромския медиатор, с цел предоставяне на телефон за контакт с социалните работници на КСУДС, тъй като по-голямата част от родителите нямат телефон и интернет.

Създадена е затворена онлайн група за служителите за обмяна на важна информация, подкрепа и обсъждане на случаи.

"Зона заКрила" – Щумен

"Зона заКрила" – Щумен осъществява дистанционна връзка с клиентите, предоставя информация и договаря начините на комуникация предвид възникналата извънредна ситуация. Екипът е взел участие в овладяването на спешна кризисна ситуация в понеделник през нощта по сигнал на ОЗД и същевременно от РУМВР. 

Професионалистите в центъра са в готовност да отреагират на всяка ситуация чрез дежурния и чрез денонощния телефон на центъра.

"Зона заКрила" – Монтана

"Зона заКрила" – Монтана осъществява дистанционна връзка с клиентите. Центърът е във връзка с кризисния щаб в Монтана и има готовност за подкрепа на възрастни хора и деца в неравностойно положение.

Във връзка с възможността за предоставените от Виваком и Нетуърк безплатен достъп до интернет и заявената готовност от Нетуърк да предостави безвъздмездно устройства на деца в затруднено положение, екипът има готовност да съдейства като посредник и между желаещите и фирмата и да обучи децата да използват устройствата. Районният съд работи и делата за домашно насилие се разглеждат приоритетно.

По обявените телефони и скайп за подкрепа и консултации на граждани, има получени няколко обаждания от кметове и кметски наместници от по-малки населени места. Въпросите са били свързани кризисната ситуация,  социалната изолация  и актуалните тревоги на хората. Специалистите от центъра са оказали информационна и психологическа подкрепа.

Напомняме ви че по време на извънредното положение свързано с корона вируса, нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани, като:
- психологическа подкрепа;
- кризисна интеревенция на нуждаещи се деца и възрастни;
- посредничество за връзка с други услуги и подкрепа.

Може да потърсите контактите на нашите центрове тук: https://sapibg.org/bg/highlights/nashite-centrove-shche-predostavyat-bezplatni-onlain-uslugi-za-vsichki-grazhdani