Информационна среща с кметове и кметски наместници от Община Трън

Информационна среща с кметове и кметски наместници от Община Трън

Областен център по приемна грижа - Перник проведе информационна среща с кметове и кметски наместници от Община Трън на 23.04.2010г.

 

На поканата се отзоваха 19 кметове и кметски наместници. В началото бе презентирана приемната грижа като социална услуга.Водещият срещата отговори на възникнали въпроси.

С особен интерес бе посрещната информацията за възможността приемните родители да бъдат наети с трудов договор.

Кметовете и кметските наместници приеха идеята за сътрудничество и партньорство с Областен център по приемна грижа- Перник за популяризиране на приемната грижа в населените си места.

Срещата приключи с филма „ Доброволна любов" реализиран от ИСДП по истинската история на първите приемни родители.