Институт по социални дейности и практики обявява свободно място за позиция: „Психолог”

Институт по социални дейности и практики обявява свободно място за позиция: „Психолог”

Институт по социални дейности и практики обявява свободно място за позиция: „Психолог” в Център за обществена подкрепа - гр.София, ул. “Сава Филаретов” №23 

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование със специалност психология – степен магистър (задължително е кандидатите да имат завършена бакалавърска степен по психология)
• Желание за работа с деца и семейства в риск;
• Желание за професионално развитие;
• Опитът в предоставяне на социални услуги се счита за предимство;

Ако позицията предизвиква Вашия интерес, молим да изпратите онлайн професионална автобиография с актуална снимка до 15.11.2018г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

Може да кандидатствате за работата, като последвате линка https://www.jobs.bg/job/4584112