Интервизионна среща с учители в град Шумен

Интервизионна среща с учители в град Шумен

Експерти на ИСДП проведоха интервизионна работна среща с учители от училище  „Сава Доброплодни” гр. Шумен.

Водещи на срещата бяха Звездица Ковачева, директор „Обучения” в ИСДП и Борислава Гицова, програмен дирактор на програма „Обще превенция на насилието”-

Беше обсъдени случай от ежедневието на училището и беше поставен и обсъден казус свързан с ученик с проблемно поведение.

Педагозите благодариха и изказаха радостта си от възможността  да рефлектират върху специфични проблеми от ежедневието на училището и да получат супервизия и подкрепа и оцениха срещата, като много полезна в търсенето и стимулирането на позитивна промяна.