ИСДП и Бернхаус ви канят на мини уебинари посветени на медицинската оценка на жертви на насилие на 18 октомври, 25 октомври и 19 ноември

ИСДП и Бернхаус ви канят на мини уебинари посветени на медицинската оценка на жертви на насилие на 18 октомври, 25 октомври и 19 ноември

Регистрационна форма

Медицинска оценка е един от  ключовите критерии за Barnahus и подобни структури

При извършването на медицинска оценка е важно да се гарантира правото на жертвата на здраве и да се осигурят доказателства за разследването.

Като част от медицинските си услуги, Barnahus и сходните организации  трябва да имат готовност да осигурят лечение и подкрепа.

Този мини-сериен семинар от три части е посветен на критериите за Barnahus:

Част 1: Медицински стандарти

С участието на Стефан Рун, консултант-педиатър в Каролинска университетска болница, Швеция

18 октомври 2018 ч. 15:00 часа

Част 2: Обработка на диагностика на физическа злоупотреба и вземане на решения

С участието на Resmiye Oral, професор по педиатрия, директор на Програмата за закрила на детето в университета в Айова, САЩ

25 октомври 2018 г. 15:00 часа

Част 3: Диагностично обработване на сексуални злоупотреби и вземане на решения

С участието на Андреа Годар, консултант по педиатрия, Imperial College Healthcare, NHS Trust, Великобритания

19 ноември 2018 г. 15:00 часа CEST

Тази мини сминар е насочен към всички професионалисти, които работят по стандартите за качество на Барнахус, за да предоставят добри доказателства и добро отношение за деца жертви и свидетели на насилие.

Присъединете се, за да научите:

  • Защо медицинската оценка е важна за благополучието на децата и разследването;
  • добри практики за мултидисциплинарно сътрудничество;
  • видовете доставчици на медицински услуги, които трябва да бъдат на разположение на Barnahus, както и допълнителното обучение, от което се нуждаят;
  •  какво може да изглежда като стая за изпити за деца;
  • процесът, когато се открие медицински проблем, който иначе би останал незабелязан,
  • осигуряване на лечение и последващи действия;

Серията PROMISE Webinar-и е организирана съвместно с Terre des Hommes, партньор на този проект, като част от уеб семинара на ChildHub за закрила на детето.