Изпит за сертифициране на супервизори

Изпит за сертифициране на супервизори

Център за професионално обучение при ИСДП проведе обучение за сертифициране на супервизори в социалната работа. Обучението се състоя в 8 модула, общо 128 учебни часа в продължение на 9 месеца.  В хода на обучението, участниците повишиха своите компетенции за същността на супервизията в помагащите професии, усвоиха много нови техники за индивидуална и групова работа, имаха възможност да практикуват придобитите умения като стажант-супервизори под супервизията на проф. Нели Петрова и Даринка Янкова в социалните услуги и по различни случаи.

На 02.12.2017 г. от 10.00 часа в Центъра за обществена подкрепа на ИСДП, гр. София, ул. Пиротска № 175 ще се проведе изпит за сертифициране на участниците в обучението.

Каним за явяване на изпита колеги, преминали обучението в предходни курсове, но неявили се на изпит за сертифициране. За повече информация и заявяване за изпит, може да се обърнете към Мариета Деянова-координатор Център за професионално обучение, тел: 0894 41 23 63 или ел. поща: m.deyanova@sapibg.org

Напомняме, че в началото на следващата календарна година, през месеците януари и февруари предстои стартиране обучения за супервизори на две нови групи, които ще се проведат в гр. Шумен и гр. София.

За повече информация – вижте в секция „Обучения” на нашия сайт.