Конференция „Преосмисляне на системите за младежко правосъдие”

Конференция „Преосмисляне на системите за младежко правосъдие”

Конференция „Преосмисляне на системите за младежко правосъдие” се състоя във Валенсия, Испания на 12,12,2019 г.  Събитието бе заключително мероприятие на проекта „Приятелски към децата правни инструменти”, в рамките на който бяха изработени брошури за деца и родителите им, които да обясняват правата на непълнолетните в наказателни производства при полицейско задържане, предварителен арест и по време на съдебното дело. Брошурите следват процесуалните гаранции съгласно Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство, Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. Те са преведени на 24-те официални езика на ЕС, както и на руски, арабски и китайски езици. Всички брошури са налични на сайта на ИСДП: https://sapibg.org/bg/project/priyatelski-km-decata-pravni-instrumenti

На конференцията присъстваха редица представители на академичната общност, на администрацията, на съдебната власт и професионалисти от Испания (ниво федерация и регионите Валенсия и Мурсия), България, Хърватска, Кипър, Холандия и Белгия.

По време на Конференцията проф. Нели Петрова-Димитрова представи предизвикателствата в българската система за младежко правосъдие – не само старата нормативна рамка, но най-вече липсата на връзка межди наказателната и подкрепящата системи, както и недостатъчните възможности за отклоняване.

Г-жа Петя Димитрова представи  резултатите от проект „Приятелски към децата правни инструменти”в България. По време на изследването на нуждите на непълнолятните в конфликт със закона се оказа, че като цяло младежите са запознати със правата си, но понякога са разбрали, че дадено процесуално действие е тяхно право едва след като въпросното действие е минало. Друг интересен момент касае „правото да запазиш мълчание” – за младежите задаването на въпрос от полицай означава и задължителен отговор. Непълнолетните не допускат, че могат да Не отговарят. Правото на индивидуална характеристика също остава неразпознато, необходими бяха допълнителни въпроси от типа „разговаря ли с психолог или друг професионалист за семейството си, за нуждите си”, за да могат непълнолетните да свържат този разговор с индивидуалната характеристика. Общото заключение бе, че макар младежите да познават правата си, те не виждат контекста – че правата гарантират честния съдебен процес и подпомагат по-добровто вземане на решения.

Г-н Яник ван дер Бринк от Университета Лайден представи общото законодателство в ЕС, СЕ и ООН за правата на непълнолетните правонарушители, с особен акцент към новия Общ коментар 24 на Комитета по правата на детето на ООН. Той обърна особено внимание на минималната възраст за наказателна отговорност и как в някои страни, като Швейцария например, тя е 10 год., но децата на възраст до 15 години, макар и участници в съдебна наказателна процедура не могат да получат наказание „лишаване от свобода”. Новият Обш коментар препоръчва мининмалната възраст за наказателна отговорност да е 14 г., а не както до сега 12, и да има повече възможности за отклоняване и възстаноително правосъдие. Г-н дер Бринк акцентира и върху връзката наказание – закрила, т.е. младеж може да е извършил престъпление, но това не означава, че правото му на закрила автоматично се анулира.