Конференция: "Живот с присъда и след нея"

Конференция:

Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират конференция на тема: „Живот с присъда и след нея”. 

Целта на събитието е да се очертаят предизвикателствата пред подготовката на младежите, изтърпели наказание „Лишаване от свобода”, за живот на свобода, възможностите и трудностите във взаимодействието между различните отговорни за подкрепата им структури, потребностите от допълнителна подготовка на специалистите от различните организации, които работят с тази целева група.  
Ще бъдат представени продукти, разработени от организаторите - наръчници и мултимедия, насочени както към професионалистите, работещи с младежи, лишени от свобода, така и към самите младежи.

Професионалните компетенции на пробационните служители и професионализирането на тяхната работа ще бъдат фокус на втория панел на събитието. Доклад Подбор, кариерно развитие и оценка на обучение на пробационните служители и ръководителите на пробационни служби в България” ще представи анализ на резултатите от направеното от Институт по социални дейности и практики проучване на компетенциите на действащите пробационни служители през 2015 г. Анализът стъпва на интервюта със служители от системата на ГДИН, включено изследване в действие на фокус група, както и  интервюта с осъдени на пробация и техни семейства, изследващи тяхното разбиране за ефективността на изпълнение на наказанието и отношенията с пробационните служители.  

На конференцията са потвърдили участие представители на МП, МВР, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, НПО и водещи национални експерти, които работят  по темата.

 

Къде и кога:

12 февруари 2016 г. 

София, хотел Будапеща

 

Аудитория:

50+ представители на институции и социален сектор, работещи с осъдени на лишаване от свобода и пробационни мерки

 

Вход:

Свободен. За предварителна регистрация и информация - Институт по социални дейности и практики, 02-852 47 13

 

 

Прикачени файлове