НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

На 25 май се проведе национален семинар, на който бяха обсъдени ключовите умения младежи за напускане на алтернативна гржа. Официално откриване направи роф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП. Петя Димитрова, директор програма в ИСДП  представи цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа разработена по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”. И набеляза основните предизвикателства и препоръки за работа с деца, напускащи грижа. Звездица Ковачева, директор програма в ИСДП  представи „Методология на работа с децата, напускащи грижа.” Полина Петрова, психолог в КСУДС, гр. Видин разказа за директната работа с младежи. 


След почивката се проведе професионлна дискусия за експерти от административни структури на тема "Как гарантираме успешен процес на излизане от грижа и независим живот - 
роля на професионалистите и умения за прилагане на инструментариум за подготовка за напускане"
По време на заключителната сесия беше направено обобщение на постигнатото по време на проекта и срещата.
 

Поради епидемията от Ковид -19 семинарът се проведе онлайн.